Tìm hiểu nhu cầu tránh thai, mong muốn, sự lựa chọn và trải nghiệm tránh thai của người Da đen, người dân bản địa, người Mỹ gốc Á, cư dân của các đảo Thái Bình Dương và người Latina/Latinx ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Nếu bạn muốn tham gia nghiên cứu, xin vui lòng nhấp vào đây để trả lời một số câu hỏi.

Nghiên cứu về vấn đề gì ?

Nghiên cứu này nhằm tập hợp những quan điểm đa dạng và phong phú của người da màu và người dân bản địa ở Hoa Kỳ để có thể hiểu rõ hơn về biện pháp tránh thai bạn đã sử dụng, sự lựa chọn và trải nghiệm của bạn về tránh thai trước và trong đại dịch COVID-19. Mục đich cuối cùng chúng tôi hướng tới là tìm ra những thông tin để thông báo với hệ thống y tế làm thế nào có thể đáp ứng tốt hơn mong muốn và nhu cầu của tất cả người dân.

Tại sao tham gia nghiên cứu ?

Có rất ít tài liệu ghi chép về nhu cầu tránh thai, mong muốn, sự lựa chọn và trải nghiệm tránh thai của người da màu và người bản địa ở Hoa Kỳ. Do vậy khi chúng tôi có thể càng ghi chép được nhiều những câu chuyện của bạn – cả chuyện tích cực lẫn chuyện tiêu cực –về tìm kiếm và sử dụng các biện pháp tránh thai, thì chúng tôi càng có thể vận động để đưa những thông tin này như là một phần nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các thông tin và dịch vụ tránh thai cho mọi người. Mỗi người đồng ý hoàn thành cuộc khảo sát này thì sẽ được nhận một phiếu quà tặng tương đương với 25 đô la

Ai đã thiết kế nghiên cứu này?

Cuộc khảo sát này đã được thiết kế bởi những tổ chức đang làm việc với/cho cộng đồng những người da màu và người dân bản địa bao gồm các tổ chức Black Women for Wellness, Bold Futures, California Latinas for Reproductive Justice, Ibis Reproductive Health, National Asian Pacific American Women’s Forum và Native American Community Board. Chúng tôi cam kết sẽ tìm hiểu sự đa dạng về nhu cầu tránh thai, mong muốn, sự lựa chọn và trải nghiệm tránh thai trong các nhóm chủng tộc/dân tộc thiểu số bằng cách mô tả những gì đã tìm được trong và giữa các nhóm.

Nghiên cứu này  được triển khai như thế nào?

Cuộc khảo sát có thể được thực hiện trực tuyến hoặc qua điện thoại. Bạn sẽ mất khoảng 30 phút để hoàn thành cuộc khảo sát. Những người đủ điều kiện tham gia có thể thực hiện khảo sát bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indo hoặc tiếng Việt

Ai có thể tham gia nghiên cứu?

Để  đủ điều kiện tham gia nghiên cứu, bạn phải:

  • Được xác định là người gia đen, người bản địa, người Á gốc Mỹ và cư dân ở đảo Pacific, hoặc người Latina/Latinx
  • Trong độ tuổi 13-50 tuổi
  • Là phụ nữ hoặc phi nhị nguyên giới (không là nam và cũng không là nữ) hoặc chuyển giới
  • Đã sử dụng hoặc muốn sử các dụng một biện pháp tránh thai trong năm trước ( trong vòng 12 tháng)
  • Nói một trong những ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indo, tiếng Việt

Tôi muốn tham gia nghiên cứu! Những bước tiếp theo là gì?

Nếu bạn muốn tham gia nghiên cứu, xin vui lòng nhấp vào đây để trả lời một số câu hỏi. Nếu bạn đủ điều kiện tham gia nghiên cứu, bạn sẽ được nhận thêm thông tin về nghiên cứu và một đường dẫn đến bản cam kết đồng ý tham gia và tham gia khảo sát.

Địa chỉ liên hệ

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tham gia khảo sát, bạn có thể liên hệ với nhóm nghiên cứu theo địa chỉ BCstudy2021@gmail.com or 470-791-7543.